— Fotogalleri —
Har du bilder från loppet kan du gärna e-posta till alvdalenscykelklubb@gmail.com